Line 2000 Grafika Služby DTP  
  práce DTP
Tvorba grafiky, skenování,
počítačová úprava obrázků a fotek,
retuš, montáže, speciální techniky,
tvorba layoutů, sazba, zlom publikací,
časopisů a ostatních tiskovin,
předtisková příprava...